Disclaimer

RAW architectuurstudio (Kamer van Koophandel Eindhoven: 58528318) verleent u hierbij toegang tot rawarchitectuurstudio.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

RAW architectuurstudio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

RAW architectuurstudio spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RAW architectuurstudio.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RAW architectuurstudio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RAW architectuurstudio.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RAW architectuurstudio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden zijn van toepassing: de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur De nieuwe regeling (DNR) 2011, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden voor particuliere opdrachtgevers is van toepassing: De Consumentenregeling (CR) 2013 Rechtsverhouding consument – architect, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Een exemplaar van de DNR of CR wordt op verzoek digitaal toegezonden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.